googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Om uw liefde

In de Paastijd


Gezegend zijt Gij,

die ons zoekt,

die binnentreedt in onze angst

en naar ons vráágt,

Gij die door onze afweer

heen breekt

en in onze pijn

uw vrede legt.

Gezegend zijt Gij

om uw liefde:

dat Gij ons hart naar U

ontvlammen doet,

zodat wij durven zoeken

in de wonden

van het bestaan

de openingen naar uw leven.

Met allen die

geraakt zijn door

uw liefde

verheffen wij nu onze stem

en zingen U toe

met alles wat in ons is:


Heilig…


Gezegend hij die

steeds weer

komt,

die onze harten opent

en ons vertrouwen wekt,


zoals hij deed

die laatste avond,

nog voor zijn doopgang

door de diepte van het lijden,

toen hij

brood nam in zijn handen,

het brak en deelde

met de woorden:

Dit is mijn lichaam,

dat voor u gebroken wordt.

Neem en eet,

doet het tot mijn gedachtenis.

Zo ook nam hij

de beker,

sprak de zegening uit

en zei:

Deze beker,

bloed van mijn verbond met u,

tot vergiffenis van alle schuld.

Telkens als ge deze beker drinkt,

doet het

om mij.


Als wij dan eten…


Kom nu, heilige Geest,

met de vrede van

de messias

in ons midden.

Maak ons vrij

voor zijn toekomst.

Moge wat eenzaam is in ons

genezen.

Moge wat onzuiver is in ons

gereinigd worden.

Moge genezen

uw lichaam,

uw kerk in deze wereld.

Zo bidden wij

in deze dagen van vreugde,

door hem en met hem en in hem,

Jezus Christus, onze heer.


Stevenskerk te Nijmegen op zondag Misericordias Domini 2009