googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Met mensen op weg

Wij zeggen u dank —


gij Gezegende,

God van Abraham,

die Israël hebt uitgeleid,

die gesproken hebt

door Mozes en de profeten —

gij die een spoor van roepende woorden

hebt neergelegd

in onze wereld,

een weg van vrede

waarop in elke tijd opnieuw

mensen hun voeten hebben gezet,


gij Gezegende,

die barmhartig en genadig

uw belofte schrijft

boven ons en deze aarde —


met allen die door uw roepen

zijn geraakt

en op weg naar uw stad

haar vrede hebben uitgedragen,

zeggen wij u onze dank

en zingen:


Heilig…


Gezegend hij die komt in uw naam,

Jezus Messias,

herkend de lange eeuwen door

in uithoeken van de wereld,

waar ook maar

aan tafel

mensen brood delen

met elkander —


hij die immers

op de avond

voor zijn doortocht door lijden en sterven

brood nam in zijn handen,

de zegening uitsprak,

het brak en deelde met de woorden:

Dit is mijn lichaam,

neem en eet,

doe dit tot mijn gedachtenis.

Die toen de beker hief

en zei:

Deze beker,

nieuw verbond

in mijn bloed

vergoten voor velen, velen,

wijn van het koninkrijk dat komt.

Telkens als je die drinkt,

doe het tot mijn gedachtenis.


Als wij dan eten…


Adem van de Eeuwige,

kom

over deze gaven

en over ons,

voltrek het wonder

en herschep ons

tot nieuwe mensen,

uit verdriet en verstrooiing

van heinde en ver

bijeengebracht

en aan de tafel van uw huis

geheeld tot

waarachtig lichaam van uw Zoon,

getroost met vreugde en vrede.


Gezegend zij uw naam

in hem, de Opgestane,

en in heel uw gemeente:

die menigte van

altijd en overal

die gaat

hem achterna.


Moge toch uw naam oplichten

ook in

deze mensen die wij zijn

aan tafel

in dit huis,

door Jezus Christus, onze Heer.


Oude Kerk te Amsterdam op de Derde zondag van de zomer 2007