googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Lofprijzing in de Kerstnacht


Gij, Eeuwige—

u geldt onze dank

om het schitterende licht

dat wij met eigen ogen zien:

uw hoge woord wordt vlees en bloed,

Ongrijpbare, ge laat u raken,

Onzienlijke, ge ziet ons aan

in het kind dat ons geboren is.

Daarom heffen wij naar u ons hart

en zingen:

Halleluja…


Gij, Eeuwige—

u geldt onze dank

dat òplicht uw gelaat

in mensen als wij:

kwetsbaar, breekbaar,

hulpeloos, van goede wil.

Ge zaait uw licht

in gebaren van verzoening en liefde,

in tranen van verdriet en vreugde.

Daarom heffen wij naar u ons hart

en zingen:

Halleluja…


Gij, Eeuwige—

u geldt onze dank,

dat ge niet eeuwig

langs ons heen scheert,

maar binnenkomt in onze tijd.

Wat vervallen is wordt door u weer opgericht,

wat beschadigd was door u geheeld,

wie verdwaald was en verloren liep

roept ge binnen in uw huis.

Daarom heffen wij naar u ons hart

en zingen:

Halleluja…Tekst Henk Gols
Muziek Jetty Podt
‘Halleluja’ uit de oosters-orthoxe traditie