Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

Die onze taal vernieuwt

Op het feest van de geboorte van Johannes de Doper, 24 juni


Gezegend zijt gij

om uw adem die alles bezielt,

om uw Geest die de diepten beroert,

die zweeft boven de afgronden

van deze wereld

en van ons eigen hart.

Gezegend gij

die onze tongen reinigt

en onze taal vernieuwt,

die in onze woorden

uw vrede legt.

Met allen van wie

de tongen zijn losgemaakt

en in wie het lied is geboren

zingen ook wij

de lofzang tot uw eer:


Heilig…


Ja gezegend hij die gekomen is

om te dopen met heilige Geest:

uw rijk komt ons aangewaaid,

nu al proeven wij

land van belofte

in zijn woord en gebaar,


toen hij

in de nacht van zijn doopgang

door lijden en dood

brood nam in zijn handen,

zijn ogen opsloeg naar u, o Eeuwige,

de zegen uitsprak,

het brood brak

en gaf aan zijn leerlingen

met de woorden:


Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn lichaam,

dat voor u gegeven wordt.


Toen nam hij de beker in zijn handen,

sprak de zegen en het dankgebed,

reikte hem over aan zijn leerlingen

en zei:


Neemt deze beker

en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker

van het nieuwe altijddurende verbond,

dit is mijn bloed

dat voor u en alle mensen wordt vergoten

tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om mij te gedenken.


Gij Eeuwige, wij bidden u:

moge nu de dauw van uw Geest

over deze gaven komen:

dat wij eten

de spijze van uw rijk

en drinken

de kelk van de vreugde

en hem ontvangen:

uw Zoon.


Mogen wij, zo dorstig,

raken aan het heilige stromen

en met allen die zijn ingedoopt

in het levende water

herboren worden

tot één gemeente —


verbonden met

de geloofsgetuigen van weleer,

met Zacharias en Elisabet

en met Johannes,

wiens geboortefeest wij vieren,

met Maria, door uw Geest bezwangerd,

en Stefanus, patroon van deze kerk.


Ja laat ons met hen

en al die velen

die ons zijn voorgegaan,

één zingend weefsel zijn,

het ene lichaam van de messias,

Jezus Christus, onze Heer.

Door hem en met hem en in hem

zal uw naam geprezen zijn,

Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest

hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.


Stevenskerk te Nijmegen op 24 juni 2007