Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

Zondagsgebeden

Derde zondag na Epifanie

Omnipotens sempiterne deus
dirige actus nostros in beneplacito tuo
ut in nomine dilecti filii tui
mereamur bonis operibus abundare.

Gij Eeuwige,
die ons wilt laten wonen
in uw vrede en uw welbehagen,
in feestelijke overvloed;
Gij ziet ons pogen
en onze onzekerheid
of wat wij doen
wel kan bestaan voor U.
Mogen toch onze daden U verheugen;
dat wij ons mateloos
lenen voor het goede,
uit naam van Hem,
uw geliefde Zoon,
die ons verschijnt,
nu, steeds weer,
in eeuwigheid.

Londen, Austin Friars 2013


Invocabit, de 1e zondag van de Vasten

Deus
qui ecclesiam 
tuam
annua quadragesimali observatione
purificas:
praesta familiae tuae
ut quod a te obtinere abstinendo nititur
hoc bonis operibus exsequatur.
     (ca. 600)

o God,
elk jaar opnieuw
begint uw kerk
de pelgrimstocht van veertig dagen:
een weg van loutering
en eenvoud,
die ons leidt
naar U,
die ons voedsel bent,
de rijke bron
van onze goede werken.
Door Christus onze Heer.

Maranathakerk 2017


Exaudi, de 7e zondag van de Paastijd

Supplicationibus nostris, Domine,adesto propitius
ut humani generis salvatorem tecum in tua credimus maiestate
ita eum usque ad consummationem sæculi manere nobiscum
sicut ipse promisit sentiamus

o God,
bij ons is het smeken
en bij U de aandacht.
Wij willen vertrouwen
dat hij die ons allen redt
bij U is
in uw luister.
Maar laat ons ervaren
dat hij ook bij ons is
tot deze wereld is voleindigd,
zoals hij ons beloofd heeft,
Jezus Christus onze Heer.

2012, Maranathakerk


Aankondiging van de Heer, 25 maart

(1)
We beseech you, O Lord,
pour your grace into our hearts,
that as we have known the incarnation of your Son Jesus Christ
by the message of an angel,
so by his cross and passion
we may be brought to the glory of his resurrection;
through Jesus Christ our Lord.

O Heer,
door de boodschap van de engel
weten wij dat uw woord
mens is geworden:
Jezus, uw Zoon.
Hij heeft ons bestaan gedeeld.
Wij smeken U,
vervul ons met uw genade,
zodat wij door zijn kruis en lijden
deel krijgen aan
de heerlijkheid van zijn opstanding.
Door Hem, Christus onze Heer.

2016, naar de anglicaanse traditie


(2)

Gebed om verlichting met de heilige Geest

O God,
die ons op deze dag samenbrengt
om naar uw stem te horen
en U van ganser harte
te bezingen,
schenk ons de Geest
die over Maria kwam,
uw kracht,
die haar overschaduwde,
opdat uw Woord
ook aan ons geschiedt:
Christus, onze Heer.

2016