Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

Gebeden van toenadering

Heer,

wij zijn gekomen naar uw huis:

hier staan wij in uw stilte.

Maak ons los van het vele,

maak ons vrij voor het ene,

maak ons een lied voor U.


o Heer,

leid ons binnen

in uw stilte.

Maak ons

uw wijde ruimte.

Mogen uw woorden

een huis zijn

waarin wij kunnen wonen.

Amen.


Heer,

nu het herfst is

en de dagen korter en de

nachten kouder worden,

zoeken wij in uw huis

uw licht

en uw liefde,

en het spoor

naar uw stad van vrede.Heer,

ons bidden en ons zingen

is voor U.

En de stilte

in onze woorden

en in de dingen die wij doen

is voor U.

En het wachten

in ons verlangen

is voor U —

die er was 

en die er bent

en die komt.

Amen.